REKA CIPTA

Pengenalpastian masalah

 • Merupakan asas dalam pembuatan produk baru atau produk sedia ada

proses reka cipta

 • Mengenal pasti masalah
 • Mengumppul maklumat
 • Menganalisis maklumat
 • Menyenarai idea penyelesaian masalah

senarai idea penyelesaian masalah

 • Apakah produk yang akan dihasilkan
 • Siapakah yang akan gunakan produk
 • Bilakan produk akan dikeluarkan
 • Mengapakah produk perlu dihasikan

Bagaimanakah cara produk dihasilkan

 • pemilihan idea
 • Menilai dan memilih idea yang paling sesuai berdasarkan
 • keupayaan diri, pengetahuan sedia ada,
 • bahan, cara pembuatan,
 • kepentingan produk dan mesra alam

perekaan projek

 • Proses yang dilakukan untuk mebentuk projek
 • Reka bentuk projek dilakar dalam bentuk 3D dan 2D

Pemilihan reka bentuk Berdasarkan :-

 • fungsi, reka bentuk,
 • kesesuaian bahan, keadah binaan,
 • ketahanan, kos, kemasan,
 • keselamatan dan nilai komersial

perancangan pembinaan projek

 • Bertujuan untuk menjimatkan bahan, masa dan kos
 • Kesesuaian bahan dan alatan perlu dipertimbangkan
 • Membuat jadul kerja dan pengiraan kos pengeluaran

pembinaan projek

 • Perlu dilakukan berdasarkan lukisan kerja

Pengujian dan penilaian

 • untuk memastikan projek yang dihasilkan berkualiti, menepati kehndak pengguna dan berfungsi

Pendokumentasian

 • proses membuat satu laporan bertulis tentang produk
 • perlu ada :-
 • tajuk projek,
 • latar belakang, objektif dan fungsi,
 • deskripsisi produk,
 • rujukan dan lampiran

Tujuan persembahan projek

 • menyatakan ciri produk
 • menyatakan proses pengenalpastian masalah
 • menyatakan masalah yang dihadapi
 • memberi maklumat tepat tentang produk
 • menyediakan bahan yang dapat membantu persembahan
 • mendapat komen membina
 • memperbaiki kualiti produk
Advertisements