TEMPAT KEDIAMAN

1. Tempat kediaman bermaksud ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tiga jenis ruang di tempat kediaman iaitu …………………………., …………………………….. dan ………………………………

3. Ruang sosial adalah untuk

i) …………………………………………………………

ii) …………………………………………………………

4. Contoh ruang sosial ialah………………………………………., ……………………………………. dan …………………………………..

5. Ruang kerja adalah untuk ………………………………………, ……………………………………. dan ……………………………………

6. Contoh ruang kerja adalah ……………………………….., ………………………….., ……………………..dan …………………………..

7. Ruang persendirian adalah untuk.

i) …………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………….

8. Contoh ruang persendirian adalah ………………………., ………………………, ………………….dan ………………………..

keselesaan tempat kediaman

1. 6 faktor keselesaan tempat kediaman ialah ………………………………………., ……………………………, …………………………….,…………………….. ………………………….. , dan ……………………………………………………………

2. Contoh pengudaran semula jadi ialah ……………………………, …………………………. dan …………………………….

3. Alat bantuan pengudaraan juga boleh digunakan seperti …………………………., ……………………… dan …………………….

4. Pencahayaan di kelaskan kepada tiga jenis iaitu ………………………….., ……………………………. dan…………………………..

5. Contoh pencahayaan am ialah …………………………… dan ……………………untuk seluruh ruang

6. Pencahayaan langsung cahaya lampu yang memancar ke satu arah sahaja

7. Pencahayaan tidak langsung adalah hasil pembalikan cahaya lampu yang memancar…………….. atau ……………..

8. Kesan warna lembut kepada suasana dan keadaan rumah adalah

i) …………………………………………………

ii) ………………………………………………..

iii) ………………………………………………

9. Kesan warna gelap kepada suasana dan keadaan rumah adalah

i) …………………………………………………

ii) ………………………………………………..

iii) ………………………………………………

10. Ciri lantai yang baik mestilah ……………………, …………………….., ………………., …………….dan …………………

11. Contoh lantai yang boleh digunakan ialah ………………., ……………., ……………… dan ……………

12. Penutup lantai yang sering digunakan ………….……, …………………., …………… dan ………………

13. Pembersihan tempat kediaman terdiri daripada

i) ……………………………………………………………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………………………………………………………………

iii) ……………………………………………………………………………………………………………………

14. Contoh kerja pembersihan harian adalah ………….……, …………………., …………… dan ………………

15. Contoh kerja pembersihan minguan adalah ………….……, …………………., …………… dan ………………

16. Contoh kerja pembersihan berkala adalah ………….……, …………………., …………… dan ………………

17. Peralatan pencuci yang sering digunakan adalah seperti

i) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

ii) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

iii) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

iv) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

18. Pelbagai agen pencuci seperti ………….……, …………………., …………… dan ………………

19. Senaraikan faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan

i) ……………………………………………………………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………………………………………………………………

iii) ……………………………………………………………………………………………………………………

iv) ……………………………………………………………………………………………………………………

v) ……………………………………………………………………………………………………………………

vi) ……………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements