universiti malaya

Advertisements

universiti pertahanan nasional malaysia

boleh lagi ke pakai blog ini

PENGGUNA DAN KONSUMERISME

 1. Konsumerisme merupakan satu pergerakan social untuk mewujudkan sebuah masyarakat pengguna yang bijak, sedar dan faham tentang hak dan tanggungjawab mereka
 2. konsumerisme melibatkan tindakan pengguna secara bersatu melalui pertubuhan atau perwakilan
 3. konsumerisme bertujuan untuk membela dan melindungi kepentingan pengguna dalam pelbagai aspek seperti alam sekitar, hak asasi manusia dan sebaginya.
 4. Hak pengguna
  1. Pengguna yang bijak ialah pengguna yang tahu dan sedar haknya sebagai pengguna
  2. Pengguna perlu menjaga hak tersebut agar tidak ditindas oleh pihak lain
 5. Antara hak pengguna ialah:-
  1. Hak mendapat keperluan asas
  2. Hak mendapat keselamatan
  3. Hak mendapat maklumat
  4. Hak membuat pilihan
  5. Hak bersuara
  6. Hak mendapat ganti rugi
  7. Hak mendapat pendidikan pengguna
  8. Hak mendapat alat sekitar yang sihat dan selamat

TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

 1. Pengguna juga perlu bertanggungjawab terhadap diri dan masyarakat bagi memastikan kehidupan yang sejahtera dapat dicapai
 2. Tanggungjawab pengguna terhadap diri merangkumi

a) Membeli secara rasional dan bijak

  1. Berhati-hati ketika membeli

ii. Memastikan masa dan tempat membeli-belah dengan membandingkan harga di pelbagai tempat

iii. Membeli barang keperluan terlebih dahulu

b) Membuat belanjawan diri

Rancang perbelanjaan dengan cara menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan

c) Penglibatan dan tindakan

i.. Bertindak tegas bagi memastikan hasil urus niaga yang adil

ii. Ambil tindakan berasaskan penyelidikan dan tindakan yang sempurna.

d). Kesedaran mengkritik

i. Sentiasa berwaspada dan mempersoal tentang harga dan kualiti barang serta perkhidmatan

ii. Harus menyuarakan pendapat bagi mendapat barang dan perkhidmatan yang memuaskan.

 1. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat merangkumi:

a) Bersatu padu dan berkerjasama

Pengguna mesti bersatu padu dan bekerjasama untuk menuntut keadilan

b) Tanggungjawab Sosial

Pengguna perlu menyedari kesan perbuatan dan tingkah laku mereka terhadap masyarakat

c) Menjaga alam sekitar

Alam sekitar perlu dijaga supaya ia masih boleh dinikmati oleh generasi akan datang

TANGGUNGJAWAB PENGELUAR KEPADA PENGGUNA

 1. Pengeluar perlu prihatin terhadap tanggungjawab mereka kepada pengguna
 2. pengeluar bertanggungjawab mewujudkan masyarakat yang prihatin dan harmoni
 3. Antara tanggungjawab pengeluar ialah:-

a) Menjual barang dan perkhidmatan pada harga yang berpatutan

b) Mengamalkan amalan perniagaan yang jujur dengan menjual pada kuantiti yang diminta oleh pengguna pada timbangan dan sukatan yang tepat

c) Mengeluarkan produk yang berkualiti sepadan dengan harga yang ditawarkan

d) Mengeluarkan barang yang selamat digunakan

e) Memberi maklumat yang tepat tentang pengeluaran barang dan perkhidmatan yang diberikan

 1. Aduan boleh dibuat dalam dua cara, iaitu

a) secara terus

b) secara bertulis

PERANAN PERSATUAN PENGGUNA DAN KERAJAAN

 1. Antara persatuan pengguna di Malaysia ialah

a) Persatuan Pengguna Pulai Pinang (CAP)

b) Persatuan Pengguna Selangor (SCA)

c) Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

 1. Antara peranan persatuaan pengguna ialah

a) Menerima dan menyiasat aduan

b) Menyebarkan maklumat

c) Membuat ujian, kajian dan penyelidikan

d) Memberi pendidikan, latihan dan kesedaran konsumerisme

e) Membantu dan menasihati pengguna

 1. Antara peranan kerajaan adalah berikut

a) Mengubal undang-undang

Bertujuan untuk memberi perlindungan keselamatan dan kesihatan pengguna melakui akta-akta tertentu

b) Menguatkuasakan undang-undang

Kementerian dan agensi tertentu telah dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang dan akata yang berkaitan dengan pengguna

c). Menyelaras kepentingan pengguna

Menubuhkan MPPPK pada tahun 1973 untuk memberi nasihat kepada kerajaan tentang kawalan bekalan barang dan harga, mengkaji dan menilai amalan perniagaan dan mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah pengguna

HAK PENGGUNA DALAM PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG

 1. Beberapa undang-undang telah digubal untuk melindungi pengguna daripada penyelewengan yang dilakukan oleh pengeluar.
 2. Antara undang-undang tersebut ialah

a) Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982)

b) Akta Timbang dan Sukat 1972

c) Akta Kawalan Harga 1973

d) Akta Kawalan Bekalan 1973

e) Akta Sewa Beli 1967

f) Akta Elektrik 1973

g) Peraturan Makanan 1985

h) Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pindaan 1983)

i) Akta Label 1980

j) Akta Mutu Alam Sekitar 1974

 1. Akta Perhal Dagangan memastikan pengguna diberi pengiklanan yang tidak mengelirukan
 2. Akta Kawalan Harga 1973 mewajibkan peniaga-peniaga meletakkan tanda harga pada barang
 3. Akta Timbang dan Sukat 1972 memberi hak kepada pengguna menolak penggunaan alat timbang yang tidak diperakui oleh kerajaan
 4. Akta Kawalan Bekalan 1973 memastikan pengguna mendapat bekalan yang mencukupi walaupun pada hari perayaan
 5. Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pindaan 1983 memberi hak kepada pengguna membeli ubatan atau barang yang menggunakan bahan kimia minimum.
 6. Peraturan Makanan 1985 menjamin pengguna berhak untuk mendapat barang yang tidak menggunakan bahan kimia yang menjejaskan kesihatan
 7. Akta Sewa Beli 1967 bertujuan untuk melindungi pembeli daripada ditipu oleh peniaga yang curang
 8. Akta Elektrik 1973 menekankan keselamatan pengguna yang berkaitan dengan penggunaan alatan elektrik
 9. Akta Label 1980 memasikan label barang mesti mengandungi lima aspek yang penting iaitu:-

a) Maklumat asas

b) Maklumat kandungan bahan

c) Arahan penggunaan

d) [etimkil dam a,aram

e) label adalah jeas dan senang dibaca

12. Akta Mutu Alam Sekitar 1974 melarang pembakaran sampah sarap di kawasan terbuka

PENGENALAN KEPADA LANDSKAP

1. Landskap yang baik dapat melahirkan suasana yang menarik dan pemandangan yang indah

2. Keindahan landskap dapat memberi ketenangan dengan merehatkan fikiran dan seumpamanya

3. Landskap boleh dilihat sebagai usaha untuk memelihara alam sekitar dan keindahannya

4. Landskap boleh dibina di mana-mana kawasan sama ada di luar atau di dalam rumah

5. Landskap juga boleh dibina di dalam bekas atau di tapak terbuka

KEPENTINGAN LANDSKAP TERHADAP KEHIDUPAN

1. Landskap memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dari segi

a) Ekonomi

b) Alam sekitar

c) Nilai estetik

2. Landskap membantu ekonomi malalui penghiasan landskap dan melalui aktiviti pelancongan

3. Landskap yang dibina menggunakan tumbuh-tumbuhan akan dapat mengawal suhu suatu kawasan

4. Landskap juga membantu mengawal hakisan di samping mengawal pencemaran udara dan habuk

5. Pemandangan yang indah dan udara yang menyegarkan mampu menjadi daya penarik yang

mempertingkatkan estetik suatu ruang landskap

KUMPULAN TANAMAN LANDSKAP

1. Terdapat beberapa criteria yang perlu diambil kira sebelum memilih tanaman untuk landskap

2. Ciri-ciri tanaman landskap yang diambil kira adalah:-

a) Warna

b) Tekstur

c) Fungsi

3. Jenis tanaman yang biasa digunakan dalam landskap ialah

a) Pokok renek – jenis berbunga, berdaun warna dan berpagaran

b) Pokok bunga semusim – Berbuga sekali sahaja seperti keembung, marigold

c) Pokok naungan – Memberi teduhan pada kawasan tertentu – contonnya pokok ru dan sena

d) Pokok menjalar dan memanjat – menjalar di dinding, kayu atau pokok lain seperti pokok duit-duit

4. Pokok herba merupakan tumbuhan yang ditanam untuk mendapatkan unsure warna dan kegunaan ubat

tradisional seperti cekur dan lain-lain

5. Pokok palma merupakan pokok batang tunggal seperti pokok pinang dan kelapa

6. Pokok penutup bumi meliputi tumbuhan rendah dan merayap dipermukaan tanah seperti kadok

7. contoh pokok lendair adalah lidah buaya

FUNGSI TANAMAN LANDSKAP

1. Tanaman menjadi elemen utama dalam landskap

2. Tanaman ditanam untuk pelbagai fungsi yang banyak bergantung pada keadaan dan lokasi landskap dibina

3. Antara tanaman landskap seperti pokok ru berfungsi untuk memberi perlindungan dan teduhan seperti hujan,

angin, matahari dan silauan cahaya

4. Tanaman juga boleh membentuk ruang atau sempadan antara satu kawasan dengan kawasan lain

5. Tanaman landskap juga digunakan untuk menjadi penghalang pandangan yang tidak menarik seperti

longkang

6. Tanaman juga boleh digunakan untuk mengarah pergerakan atau dijadikan sebagai petunjuk arah

7. Rupa, saiz bau dan warna tumbuhan yang berbeza mampu mengurangkan kebosanan

8. Tumbuhan landskap juga boleh melembutkan pandangan kesan binaan konkrit

REKA BENTUK TAMAN MINI

1. Taman mini adalah taman yang bersaiz kecil di kawasan terhad

2. terdapat pelbagai reka bentuk yang perlu diambil kira sebelum membina taman mini

3. Antara prinsip yang selalu diamalkan ialah

a) Keringkasan

i) Gubahan perlu ringkas, teratur dan mudah dijalani

ii) Susunan dan kesatuan perlu diwujudkan

b) Penumpuan

i) Penumpuan penting sebagai daya penarik landskap

ii) Ia perlu unik dan paling menarik

iii) Kewujudannya dapat dilakukan dengan gabungan warna tumbuhan yang menarik, bentuk yang unik, tekstur yang kasar atau garisan bertemu di satu tempat

c) Keanekaan

i) Menggunakan pelbagai elemen bagi mengelak rasa bosan dan mewujudkan kepelbagaian dan

reka bentuk landskap

d) Kesimbangan

i) Keseimbangan dapat mewujudkan keadaan atau perasaan yang stabil

ii) Tumbuhan yang ditanam perlu seimbang dari segi warna, bentuk dan saiz taman mini

e) Turutan

i) Perubahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat

dilakukan bagi menentukan arah pandangan atau pergerakan

f) Skala

i) Elemen yang dipilih mestilah sepadan dengan keadaan sekeliling dan menyeimbangkan

pertalian antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan lain dan keseluruhan ruang

SIMBOL TANAMAN DAN ELEMEN LANDSKAP

1. Dalam mereka bentuk landskap, symbol tanaman dan elemen landskap digunakan

2. Ini dapat memberikan gambaran sebenar keseluruhan rupa bentuk taman mini yang dibina

3. Antara symbol yang digunakan melibatkan pokok, tanah, symbol binaan, pergerakan air dan bayangan dari

pancaran matahari

GAMBAR RAJAH BUIH DAN PELAN INDUK

1. Pembinaan taman mini selalunya dimulai dengan membina rajah buih

2. rajah buih merupakan satu lakaran tangan yang berbentuk bulatan atau bujur telur

3. Bulatan mewakili tanaman, objek dan binaan

4. Rajah buih dilakar berskala bebas atau anggaran sahaja

5. Pelan induk merupakan gubahan terperinci mengenai idea-idea yang dicadangkan untuk pelaksanaan

6. Perkara-perkara yang ditunjukkan dalam pelan induk termasuk

a) Jenis tanaman yang digunakan

b) Susun atur tanaman

c) Kedudukan elemen focus seperti kolam

7. Petunjuk yang jelas bagi symbol perlu diberikan

8. skala yang digunakan juga perlu dinyatakan.

MEMBINA TAMAN MINI

1. Taman mini dibina dengan menanam pokok dan menyusun hiasan dalam bekas yang terbuka

2. Langkah-langkah membina taman mini adalah seperti berikut

a) Memilih bekas yang sesuai sama ada besen, taking kayu, kotak kayu, bekas kaca

b) Menyedikan bekas

c) Memasukkan medium penanaman dengan nisbah medium 3:2:1

d) Membentuk permukaan medium

e) Menanam tumbuhan

3. Taman mini dalam bekas tertutup dikenali sebagai terrarium

4. Tanaman dalam bekas seperti ini dapat mengurangkan kerja-kerja merumput dan menyiram

5. Antara langkah-langkah dalam pembinaan taman mini dalam bekas tertutup adalah seperti berikut

a) Memilih bekas yang sesuai

b) Menyediakan bahan

c) Menyediakan bekas

d) Menyediakan medium penanaman

e) Memasukkan medium ke dalam bekas

6. Taman mini di tapak atau plot boleh dibina di tapak tertentu seperti kawasan lapangan, laluan masuk atau

taman rekreasi

7. Langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum membina taman mini ialah

a) Memilih tapak

b) Menyediakan kawasan

c) Membentuk permukaan tanah

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN TANAMAN HIASAN DALAM TAMAN MINI BEKAS TERTUTUP

1. Terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti ketika menyusun dan menanam tanaman hiasan dalam taman

mini bekas tertutup

2. Antara langkah-langkah tersebut ialah:-

a) Membuat lubang penanaman dengan menggunakan kayu kecil

b) Guna penyepit untuk memasukkan anak pokok

c) Timbus pangkal tumbuhan dengan medium menanam dan padatkan kelilingnya

d) Siram dan tutup bekas tersebut

PENYENGGARAAN TAMAN MINI

1. Penyenggaraan bermaksud menjaga kawasan atau bekas tertentu

2. Tanaman memerlukan cahaya, air, udara dan nutrient untuk hidup subur

3. Antara kerja-kerja penyenggaraan ialah meenyiram, menyungkup, pembajaan dan pemangkasan

ISTILAH

MAKNA

Landskap

ialah segala usaha untuk memelihara alam sekitar dan keindahannya supaya manusia dapat hidup dengan lebih selesa dan harmoni

BUNGA SEMUSIM

helianthus annuus

bunga matahari

tagetes erecta

bunga marigold

Impatiens balsamina

bunga keembung

Gomphrena globosa

bunga butang

Celosia argentea

bunga balung ayam

Zinnia elegans

bunga zinnia

POKOK RENEK

Ixora sp

bunga siantan

Bougainvillea sp

bunga kertas

Lantana camara

bunga tahi ayam

Caesalpinia Pulcherrima

bunga merak

POKOK HIASAN

codiaeum sp

pudding

Acalypha sp

Akalifa

Duranta sp

Duranta

Cassia biflora

Kassia

Pisonia alba

mengkudu siam

Ervatamia coronaria

susun kelapa

Mesua ferrea

Penaga lilin

Araucaria heterophylla

Araukaria

Barringtonia asiatica

putat laut

Agalonema commutatum

Aglonema

Chrysalidocarpus lutescens

palma kuning

Dracena fragrans

Drasina

Cosuarina spp

cemara

POKOK NAUNGAN

Samanea saman

pokok hujan-hujan

Khaya senegalensis

pokok khaya

Dalbergia diveria

tamalan tree

Acasia mangium

pokok akasia daun lebar

Michelia champaca

cempaka kuning

POKOK MEMANJAT

Jasmine samba

pokok bunga melur

Scindapsus aureus

pokok money plant

Clerodendron thomsonae

pokok nyonya makan sireh

POKOK PALMA

Raphis excelsa

plama raffia

chrytostachys lakka

plama merah

Chryalidocarpus lutescens

pinang kuning

livistona chinesis

palma serdang

Hyophorbe lagenicaulis

palma botol

Licuala grandis

palma kipas

POKOK LENDALIR

Begonia sempervirens

pokok resam batu

Aloe vera

lidah buaya

POKOK HERBA

Corcorus grandiflorus

kancing baju

Kaempferia galanga

cekur

Orthosiphon aristatus

misai kucing

POKOK PAKU PAKIS

Helmintostachy zeylanica

paku tunjuk langit

Asplenium nidus

paku sarang burung

Diplazium esculentyum

paku tanjung

KAKTUS

cereus peruvianis

kaktus

espostoa lanata

kaktus

POKOK PENUTUP BUMI

Arachis pintoi

kacang pintoi

Wedilia trilobata

pokok daisi

Axonopus compressus

rumput tikar

Cynodon dactylon

rumput bermuda

TEMPAT KEDIAMAN

1. Tempat kediaman bermaksud ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tiga jenis ruang di tempat kediaman iaitu …………………………., …………………………….. dan ………………………………

3. Ruang sosial adalah untuk

i) …………………………………………………………

ii) …………………………………………………………

4. Contoh ruang sosial ialah………………………………………., ……………………………………. dan …………………………………..

5. Ruang kerja adalah untuk ………………………………………, ……………………………………. dan ……………………………………

6. Contoh ruang kerja adalah ……………………………….., ………………………….., ……………………..dan …………………………..

7. Ruang persendirian adalah untuk.

i) …………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………….

8. Contoh ruang persendirian adalah ………………………., ………………………, ………………….dan ………………………..

keselesaan tempat kediaman

1. 6 faktor keselesaan tempat kediaman ialah ………………………………………., ……………………………, …………………………….,…………………….. ………………………….. , dan ……………………………………………………………

2. Contoh pengudaran semula jadi ialah ……………………………, …………………………. dan …………………………….

3. Alat bantuan pengudaraan juga boleh digunakan seperti …………………………., ……………………… dan …………………….

4. Pencahayaan di kelaskan kepada tiga jenis iaitu ………………………….., ……………………………. dan…………………………..

5. Contoh pencahayaan am ialah …………………………… dan ……………………untuk seluruh ruang

6. Pencahayaan langsung cahaya lampu yang memancar ke satu arah sahaja

7. Pencahayaan tidak langsung adalah hasil pembalikan cahaya lampu yang memancar…………….. atau ……………..

8. Kesan warna lembut kepada suasana dan keadaan rumah adalah

i) …………………………………………………

ii) ………………………………………………..

iii) ………………………………………………

9. Kesan warna gelap kepada suasana dan keadaan rumah adalah

i) …………………………………………………

ii) ………………………………………………..

iii) ………………………………………………

10. Ciri lantai yang baik mestilah ……………………, …………………….., ………………., …………….dan …………………

11. Contoh lantai yang boleh digunakan ialah ………………., ……………., ……………… dan ……………

12. Penutup lantai yang sering digunakan ………….……, …………………., …………… dan ………………

13. Pembersihan tempat kediaman terdiri daripada

i) ……………………………………………………………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………………………………………………………………

iii) ……………………………………………………………………………………………………………………

14. Contoh kerja pembersihan harian adalah ………….……, …………………., …………… dan ………………

15. Contoh kerja pembersihan minguan adalah ………….……, …………………., …………… dan ………………

16. Contoh kerja pembersihan berkala adalah ………….……, …………………., …………… dan ………………

17. Peralatan pencuci yang sering digunakan adalah seperti

i) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

ii) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

iii) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

iv) ………….…………………………..,

yang digunakan untuk ……………………………………………………………………………………….

18. Pelbagai agen pencuci seperti ………….……, …………………., …………… dan ………………

19. Senaraikan faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan

i) ……………………………………………………………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………………………………………………………………

iii) ……………………………………………………………………………………………………………………

iv) ……………………………………………………………………………………………………………………

v) ……………………………………………………………………………………………………………………

vi) ……………………………………………………………………………………………………………………